Ενημερώσεις
Τροποποιήθηκε η στατική σελίδα Λίστα επεισοδίων.
στις 07-05-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Season 5 » Επεισόδιο 2 - Kaniel Outis.
στις 07-05-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Season 5 » Επεισόδιο 2 - Kaniel Outis.
στις 07-05-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Season 5 » Επεισόδιο 1 - Ogygia.
στις 07-05-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Season 5 » Επεισόδιο 1 - Ogygia.
στις 07-05-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Τροποποιήθηκε η στατική σελίδα Λίστα επεισοδίων.
στις 07-05-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Season 5 » Επεισόδιο 1 - Ogygia.
στις 07-05-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Τροποποιήθηκε η στατική σελίδα Λίστα επεισοδίων.
στις 06-05-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημιουργήθηκε η στατική σελίδα Λίστα επεισοδίων.
στις 06-05-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Prison Break