Το σχόλιο που ζητάς δεν μπορεί να εμφανιστεί είτε γιατί έχει διαγραφεί, είτε γιατί δεν ανήκει στο μέλος του οποίου το προφίλ βρίσκεσαι, είτε γιατί δεν έχεις το δικαίωμα προβολής του (π.χ. το έχει αποκρύψει).