Κατηγορία: Παιχνίδια δράσης
Παιχνίδι με τον batman.
Κατηγορία: Παιχνίδια δράσης
Φτάσε ως το τέλος,βγάζοντας από την μέση τους εχθρούς.
Επιλογές εμφάνισης:
Δυνατότητα αποθήκευσης του σκόρ:
Αριθμός παικτών:
Χειρισμός:
Ταξινόμηση:
Απαιτούμενο plugin/πρόσθετο: