Χρησιμοποιώντας την μνήμη σου, ταίριαξε τις ίδιες κάρτες.
Επιλογές εμφάνισης των παιχνιδιών με ετικέτα μνήμη:
Δυνατότητα αποθήκευσης του σκόρ:
Αριθμός παικτών:
Χειρισμός:
Ταξινόμηση:
Απαιτούμενο plugin/πρόσθετο: