Κατηγορία: Παιχνίδια δράσης
Παιχνίδι με αμάξια με τον bob σφουγγαράκη.
Κατηγορία: Παιχνίδια δράσης
Παιχνίδι τύπου bombators με τον Μπομπ Σφουγγαρακη.
Επιλογές εμφάνισης:
Δυνατότητα αποθήκευσης του σκόρ:
Αριθμός παικτών:
Χειρισμός:
Ταξινόμηση:
Απαιτούμενο plugin/πρόσθετο: