Παιχνίδι με τρένα. Προσπάθησε να κάνεις όσο πιο πολύ ευτυχισμένους μπορείς τους επισκέπτες.
Επιλογές εμφάνισης των παιχνιδιών με ετικέτα τρένα:
Δυνατότητα αποθήκευσης του σκόρ:
Αριθμός παικτών:
Χειρισμός:
Ταξινόμηση:
Απαιτούμενο plugin/πρόσθετο: