Ενημερώσεις
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιάννης Μάργαρης 3.
στις 03-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Κασσιανή Λειψάκη 3.
στις 03-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιάννης Μάργαρης 2.
στις 03-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Νικολέτα Μηλιώνη 2.
στις 03-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Χρήστος Θεοδώρου 2.
στις 03-03-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Χρήστος Θεοδώρου 2.
στις 03-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Κασσιανή Λειψάκη 2.
στις 03-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Τελικός The voice of Greece.
στις 03-03-2017, από Εκτός σύνδεσης santo.
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Άκης Κακαγής.
στις 02-03-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιάννης Παντελαίος.
στις 02-03-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Άκης Κακαγής.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιάννης Παντελαίος.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιώργος Καρέλης.
στις 02-03-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιώργος Καρέλης.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Γιάννης Μάργαρης.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Χρήστος Θεοδώρου.
στις 02-03-2017, από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil).
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Νικολέτα Μηλιώνη.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Χρήστος Θεοδώρου.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Allan Paul.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Κασσιανή Λειψάκη.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης ̿ ̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•_•)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ (blackdevil)
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Τελικός The voice of Greece.
στις 02-03-2017, από Εκτός σύνδεσης santo.
Ενημερώθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Τελικός The voice of Greece.
στις 02-03-2017, από Εκτός σύνδεσης santo.
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 4 - 02/03/17 » Τελικός The voice of Greece.
στις 02-03-2017 από Εκτός σύνδεσης santo
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 3 - 23/02/17 » Παίκτες που πέρασαν στον τελικό.
στις 27-02-2017 από Εκτός σύνδεσης santo
Δημοσιεύθηκε η καταχώρηση Live 3 - 23/02/17 » Άκης Κακαγής.
στις 27-02-2017 από Εκτός σύνδεσης santo

The voice of Greece