Σχετικά με το fanclub.

Γενική συζήτηση για το fanclub.
0 θέματα
0 απαντήσεις
Καμία καταχώρηση ακόμα.

Κριτική επιτροπή - παρουσιαστές

Συζήτηση σχετικά με τους κριτές και τους παρουσιαστές
0 θέματα
0 απαντήσεις
Καμία καταχώρηση ακόμα.

Auditions

Συζήτηση σχετικά με τα επεισόδια των audition και τους διαγωνιζόμενους
0 θέματα
0 απαντήσεις
Καμία καταχώρηση ακόμα.
Rising Star Greece